Investice návratnost

Návratnost investice je označována anglickou zkratkou ROI (return on investment). Vyjadřuje poměr investovaných peněz k penězům vydělaným. Udává v procentech, které znamenají zisk z utracené částky. Jednoduchý vzoreček je následující – ROI (%) = zisk / investice x 100. Jestliže vám ROI vyjde nižší než 100%, znamená to pro vás ztrátu. Investujete-li například 100 korun do reklamy svého produktu, který stojí 500 korun, zisk je 400 korun. Vzoreček potom vypadá následovně 400 / 100 = 4 x 100 = 400% (=ROI). Jste tedy ziskový. I když se o tom moc neví, tak index ROI patří mezi hlavní marketingové nástroje.