Investice do nemovitosti

Investice do nemovitosti již dlouhou dobu patří v České republice k oblíbenému druhu investování. Investice do nemovitosti byla před rokem 1989 jedinou alternativou, kam jinam uložit peníze než na vkladní knížku. Pro mnoho lidí představuje investice do nemovitosti lákavou možnost rozmnožit své peníze i dnes. Jednoduchá rovnice výhodně koupit a výhodně prodat nemovitost v sobě ale také obsahuje mnoho neznámých.

Investicí do nemovitosti si investor pořizuje reálný majetek, na který si může „sáhnout“ na rozdíl od například akcií nebo státních dluhopisů. Nemovitostí se rozumí buď stavební pozemek nebo byt či rodinný dům. Investice do stavebního pozemku je krátkodobá investice od 3 do 5 let s nízkou mírou rizika. Výnos dosti záleží na nárůstu ceny pozemku v dané lokalitě. Zpravidla se pohybuje kolem 5 procent ročně. Stavební pozemek lze rychle prodat, a tak se v tomto případě jedná o ideální investici pro drobné investory. Je ale potřeba na katastrálním úřadu zjistit , zda je pozemek skutečně zapsaný jako stavební parcela, a pečlivě vyhodnotit růst jeho ceny. Jako u každé investice tak i u investic do nemovitosti platí nepřímá úměra vyšší riziko – vyšší zisk.

Investice do nemovitosti v podobě nákupu bytu či domu je v dnešní době nejčastější. Jedná se o investici střednědobou od 5 do 10 let. Výnos z pronájmu nemovitosti činí zhruba 6 procent a roční nárůst ceny se pohybuje okolo 3 procent. Pro investici do nemovitosti potřebujete poměrně vysokou částku, která se zpravidla pohybuje kolem tří milionů. Nejběžnější proinvestování se děje prostřednictvím hypotečního úvěru. Byt koupíte za peníze z hypotéky a její splátky kryjete z pronájmu dané nemovitosti. To v sobě skrývá několik rizik. Sehnat spolehlivého nájemníka, který nájem hradí vždy včas, aby jste i vy mohli úvěr bezproblémů splácet, není zanedbatelné riziko. Počítat rovněž musíte s úroky na hypotéce a náklady na opravu či údržbu nemovitosti. A v neposlední řadě musíte počítat s tím, že ceny nemovitostí mohou klesat a tím se bude problematizovat i vaše návratnost investice. Jestliže totiž klesne výkonnost ekonomiky, klesne poptávka po nových bytech a domech, čímž klesne jejich cena. I přesto ale investice do nemovitosti patří k nejspolehlivějším způsobem naložení s volnými finančními prostředky.

Investice do nemovitosti může mít i podobu nákupu podílů do nemovitostních fondů nebo akcií nemovitostních společností. V tomto případě se ale jedná spíše o finanční investici než o investici do nemovitosti. Problém se může vyskytnout ve věrohodnosti samotných firem a jejich portfolií nemovitostí.